Firmamız “Aydınlatma Armatürü” üretimi yapmaktadır. Türkiye'de aydınlatma sektörü piyasasının ilkelerinin yerleşmesinde ve uygulamasında hep öncülük yapmıştır. Uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz bu kurumsal ilişkiler ve müşterilerimizin memnuniyetleri firmamızın iş yapma ve tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Müşterilerimize en iyi ürünü söz verdiğimiz şekilde vermemiz firmamızın geçmişten gelen ilkesi olduğu gibi gelecekte var olabilme nedenlerimizden de birisi olacaktır.

Yoğun bir rekabet ortamında olan aydınlatma sektöründe firmamızın öncü kimliği ile varlığını sürdürebilmek için rekabeti uluslararası standartlara uygun ve kalitede gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamız Kalite, İSG &Çevre Politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

 • Tam müşteri memnuniyeti,
 • Ticarette güven,
 • Personelin sürekli eğitimi ve ayrımcılık yapmaksızın eşit muamele,
 • Ürünlerimizin standart ve kurallara uygun verilmesi,
 • Sürekli iyileşme,
 • Kirliliğin önlenmesi,
 • Sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirme,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetme,
 • Her türlü sağlık, güvenlik, çevre, yasal yükümlülükler, firma ve personel arasında oluşabilecek sorunlar ile ilgili ve benzeri konularda yönetim temsilcisi aracılığı ile personelin bilgilendirilmesi,
 • Yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlama, uygulanabilir yasal şartlara ve firmamızın taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme için çalışanların sorumluluklarını benimsetme,
 • Entegre yönetim sistemi hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için periyodik gözden geçirme yapılması,
 • Çalışanlara bulunması halinde çalışan temsilcilerine danışılması ve katılımlarının sağlanması,
 • Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi alma,
 • Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz  tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına  katkıda bulunma,
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etme,
 • İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip  gözden geçirerek ilerlemeleri açıklama,

Firmamızın Kalite, Iş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Politikasıdır.